P176: Verkoop fase 3 en 4 Waterwijk Fijnaart

Het college besluit in te stemmen met:

  1. versnelde uitgifte van Waterwijk Fijnaart door de kavelstroken van fase 3 en 4 tegelijkertijd aan te bieden;
  2. het aanpassen van de verkoopprijs voor nieuwe inschrijvers € 280,- excl. BTW per m2;
  3. de aangepaste spelregels “Flexibele kaveluitgifte Waterwijk Fijnaart”;
  4. de termijn voor het passeren van akte aan te passen ten opzichte van de Algemene verkoopvoorwaarden voor onroerende zaken gemeente Moerdijk 2014 en in de koopovereenkomsten door deze te verlengen met één maand naar vier maanden;
  5. het voor kennisgeving aan te nemen van het bijgevoegde Marketing- en communicatieplan Water-wijk Fijnaart;
  6. de raad te informeren met een raadsinformatiebrief.

Het project Waterwijk Fijnaart is een uitbreidingsplan voor de kern Fijnaart. De kavels van fase 1 en 2 zijn reeds verkocht of gereserveerd. De kavels van fase 3 en 4 zullen tegelijkertijd, wederom met flexibele kavelbreedte, worden uitgegeven. De voorwaarden voor inschrijving, de reservering van de kavelstroken en de Kavelij zijn opgenomen in de aangepaste spelregels “Flexibele kaveluitgifte Waterwijk Fijnaart”, welke zal gelden voor nieuwe inschrijvers. De verkoopprijs voor nieuwe inschrijvers wordt verhoogd naar € 280,- excl. BTW per m2.