Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering van 9 februari 2021

Het college besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.