Jeugdvisie op wonen West-Brabant West

Het college besluit:

  1. In te stemmen met de Jeugdvisie op wonen West-Brabant West
  2. Kennis te nemen van de Strategie jeugdvisie op wonen West-Brabant West 
  3. De raad te informeren met een raadsinformatiebrief

Het jeugdstelsel van West-Brabant West is de afgelopen tijd flink doorontwikkeld. Daarnaast zijn er onderdelen die al van oudsher zo bestaan, denk aan pleegzorg. Hierdoor is er geen samen-hangend beeld op regioniveau hoe om te gaan met vraagstukken over wonen voor jeugdigen. Een klein aantal jeugdigen in de jeugdhulpregio West-Brabant West, ongeveer 600, woont niet meer thuis in zijn of haar biologisch gezin. Dat heeft verschillende oorzaken. En er zijn verschillende oplossingen. Voor de gemeente is het zaak om te bepalen wanneer zij wel en niet een rol moet spelen en welke rol het pakt. In dit stuk leggen we een visie weg op deze vragen. Daarnaast stellen we een ambitie vast en streven we gezamenlijk met jeugdhulpaanbieders naar zo thuis mogelijk opgroeien voor onze jeugd.