Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering van 12 januari 2021

De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.