Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst B&W-vergadering van 12 januari 2021

De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.