Beleidsregels persoonsgebonden budget jeugdhulp

Het college besluit:

In te stemmen met de tariefswijziging inzet sociaal netwerk/informele zorg persoonsgebonden budget jeugdhulp.

In de beleidsregels persoonsgebonden budget (pgb) jeugd is wat betreft tariefstelling opgenomen dat voor de inzet van het sociaal netwerk/informele zorg de lijn van de Wet langdurige zorg (Wlz) wordt gevolgd. Medio 2020 is binnen de Wlz besloten het tarief informele zorg te verhogen. Om die reden moeten de beleidsregels opnieuw vastgesteld worden met een verhoogd tarief voor inzet sociaal netwerk/informele zorg.