Lokaal Educatieve Agenda onderwijsachterstandenbeleid

Het college besluit:
In te stemmen met de Lokaal Educatieve Agenda ‘Leren doe je overal, samen in verbinding’ met als speerpunten:

  1. Taal & Ontwikkeling
  2. Kindcentrum & Toekomstbestendige scholen
  3. Zorg & Ondersteuning

De speerpunten binnen de samenwerking tussen het onderwijs, kinderopvang, de jeugd-gezondheidszorg, onze maatschappelijk betrokken partners en de gemeente worden in de lokaal educatie agenda vastgelegd. Samen zijn we de schakels in de (leef)wereld van onze jeugdigen. Een sterke samenwerking met duidelijke afspraken komt het tijdig inzetten van de juiste ondersteuning ten goede.