Wijziging en verlenging GR Schadevergoedingsschap HSL-Zuid

Het college besluit:

  1. Het voorstel, Wijziging GR Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, voor te leggen aan de gemeenteraad in zijn vergadering van 18 maart 2021;
  2. Na instemming van de gemeenteraad de door het college instemming tot wijziging van de regeling op te sturen aan het GR Schadevergoedingsschap HSL-Zuid.

Gemeente Moerdijk neemt deel aan de Gemeenteschappelijke Regeling Schadevergoedings-schap HSL-Zuid met meerdere andere gemeenten en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deze regeling wordt met vijf jaar verlengd tot 1 januari 2026, omdat in de gemeente Moerdijk een aantal woningen de mogelijkheid heeft om schadeverzoeken aan te vragen bij deze regeling en de behandeling hiervan nog meer tijd in beslag zal nemen.