Realiseren extra hondenlosloopterreinen en verbeteren bestaande hondenlosloop-terreinen

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het realiseren van extra hondenlosloopterreinen en het duurzaam verbeteren van de hekwerken rondom bestaande hondenlosloopterreinen;
  2. Het afschrijvingsbeleid uit de Notitie waarderings- en afschrijvingsbeleid Moerdijk te actualiseren in verband met het toevoegen van de afschrijvingstermijn van 20 jaar voor investeringen in hondenlosloopterreinen;
  3. Een krediet van € 134.500 beschikbaar te stellen voor de realisatie en verbetering van de honden-losloopterreinen en de jaarlijkse kapitaallasten van in totaal € 8.750 te dekken binnen de stelpost nieuw beleid, specifiek voor dit onderwerp geoormerkte middelen. 

De gemeente Moerdijk wil inspelen op vragen en opmerkingen van haar bewoners inzake het hondenbeleid en er is nu vraag naar extra hondenlosloopterreinen. Ook vanuit de boa´s is geadviseerd om meer voorzieningen voor de honden te realiseren. Door deze te realiseren krijgen hondenbezitters meer mogelijkheden hun hond uit te laten op een door hen (zowel de hondenbezitters als de niet/hondenbezitters) gewenste manier. Goed ingepast en benut zal er hierdoor minder overlast zijn van loslopende honden op ongewenste plekken.Ook zien we dat van de bestaande losloopterreinen intensief gebruik wordt gemaakt. In Fijnaart is in 2019 reeds een nieuw type omheind losloopterrein gerealiseerd. Er zijn mogelijkheden om in de kernen Oudemolen, Standdaarbuiten, Zevenbergen, Heijningen en Noordhoek een nieuw omheind terrein te realiseren. In Willemstad kan een extra losloopstrook gerealiseerd worden zonder afrastering.

In Moerdijk-Dorp wordt een park aangelegd ter compensatie van het kappen van bomen voor het Logistiek Park Moerdijk. In overleg met de bewoners is afgesproken dat in dit park een hondenlosloopterrein wordt aangelegd. Dit wordt betaald door de N.V. Havenbedrijf Moerdijk. In de kernen Zevenbergschen Hoek en Helwijk is vraag naar afrastering van delen van bestaande losloopterreinen. In Klundert is er op één losloopterrein waar geen hekwerk stond een hekwerk geplaatst in 2020. Verder is er een verzoek voor een hekwerk op een bestaand losloopterrein nabij van Polanen-park.Daarnaast zijn hekwerken van vier bestaande hondenlosloopterreinen versleten. De houten palen zijn aan vervanging toe. Het gaat hierbij om hondenlosloopterreinen in de kernen Klundert, Noordhoek en Zevenbergen (2x). Ook het hekwerk van het losloopterrein in Langeweg is aan vervanging toe. Hier is echter sprake van geplande woningbouw op het bestaande hondenlosloopterrein, waardoor dit terrein mogelijk komt te vervallen. In de ontwikkeling van de woningbouw zal rekening gehouden worden met een nieuwe locatie en de hiervoor benodigde financiële middelen. Het herstel van de bestaande hekwerken valt onder het onderhoud. Voor de algehele vervangingen en nieuwe aanleg zijn echter geen middelen in de exploitatie beschikbaar. Omdat alle hekwerken in een relatief korte tijd vervangen moeten worden, is gekeken of er een degelijker hekwerk te plaatsen is.  

Een hekwerk met dubbelstaaf matten gaat circa 20 jaar mee zonder dat er noemenswaardige onderhoudskosten te verwachten zijn. De investering hiervan is hoger, maar over de langere termijn is het voor wat betreft de uiteindelijke jaarlasten goedkoper (zie bijlage: Vergelijking hekwerken rondom hondenlosloopgebieden). Bedrijfseconomisch gezien heeft dit type hekwerk dus de voorkeur. Bovendien is het duurzamer, omdat er in principe minder slijtage en vandalisme bij aan de orde zal zijn en dit type hekwerk het langst meegaat.