Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering van 19 januari 2021

Het college besluit:

De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.