Verzoek van de Raad van State naar aanleiding van het beroep tegen bestemmingsplan Bedrijventerrein Dintelmond

Het college besluit:

In te stemmen met het zelf voorzien in de beroepszaak tegen het vastgestelde bestemmings-plan Dintelmond door toevoeging van de woorden ‘de uitbreiding van’ aan artikel 16.3.2 van de regels van het bestemmingsplan.

De Raad van State heeft naar aanleiding van de zitting over het beroep tegen het bestemmings-plan Bedrijventerrein Dintelmond een voorstel gedaan om zelf te voorzien in de zaak door het toevoegen van de woorden “de uitbreiding van “ aan artikel 16.3.2. De gemeente wordt in de gelegenheid gesteld een reactie te geven. Het college besluit in te stemmen met het voorstel en de reactie hierop toe te sturen naar de Raad van State.