Strategisch communicatiebeleid

Het college besluit:
Het strategisch communicatiebeleid vast te stellen.

Communicatie wil aantoonbaar bijdragen aan het realiseren van de doelen van het college en de organisatie. Het strategisch communicatiebeleid is de komende jaren daarvoor onze paraplu. In het document verwoorden we hoe we impact willen maken en toegevoegde waarde willen leveren. Kortom: de goede dingen goed doen. Het plan loopt tot en met 2024.