Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst B&W-vergadering van 22 december 2020

De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.