Aanvraag omgevingsvergunning 1e fase voor het transformeren van een kantoor in het souterrain en op de begane grond van het pand aan de Prins Hendriks

Het college besluit:

Medewerking te verlenen aan de aanvraag 1e fase voor het veranderen van het gebruik van het souterrain en de begane grond van het pand aan de Prins Hendrikstraat 4 in Zevenbergen van kantoor naar wonen (te weten: 4 appartementen). 

De gemeente heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning 1e fase ontvangen voor de realisatie van 4 appartementen in het souterrain en op de begane grond van het pand aan de Prins Hendrikstraat 4 in Zevenbergen. Uit toetsing van de aanvraag is gebleken dat de aanvraag in strijd is met het van toepassing zijnde bestemmingsplan, omdat de functie ‘wonen’ binnen de bestemming ‘kantoor’ niet is toegestaan. In dit geval is het mogelijk om medewerking te verlenen aan afwijking van het bestemmingsplan.