Continueren aanjager Inclusief Moerdijk

Het college besluit:
In te stemmen met het continueren van de inzet van externe aanjager R. van Liesdonk binnen het project ‘Inclusief Moerdijk’.

De gemeente Moerdijk heeft als organisatie verschillende rollen in relatie tot de Participatiewet. Naast uitvoerder van de Participatiewet is de gemeente natuurlijk ook een werkgever. De gemeente Moerdijk vindt het belangrijk om als werkgever een voorbeeld te zijn voor andere werkgevers in onze gemeente als het gaat om kansen bieden aan de doelgroep van de Participatiewet. Het is de ambitie om structureel tien extra baanafspraken te realiseren in de gemeentelijke organisatie. De baanafspraken worden ingevuld door mensen met een arbeids-beperking welke zijn opgenomen in het doelgroepregister. In het project Inclusief Moerdijk werkt de gemeente Moerdijk samen met een externe aanjager, gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking.