Machtiging Belastingdienst/ Toeslagen hersteloperatie toeslagaffaire

Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met de machtiging van de Belastingdienst/Toeslagen om gedupeerden te benaderen in kader van de hersteloperatie toeslagenaffaire.
  2. Akkoord te gaan met de ondertekening van de verwerkersovereenkomst en de gebruikers-voorwaarden van het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen in kader van de gegevens-overdracht tussen Belastingdienst/Toeslagen en de (onder)gemachtigde.,

Duizenden ouders zijn getroffen door de problemen met kinderopvangtoeslag. De Belasting-dienst / Toeslagen compenseert hen daar financieel voor. Maar voor wie in de problemen is geraakt, is dat niet altijd voldoende. Gedupeerde ouders hebben naast financiële compensatie soms ook aanvullende hulp en ondersteuning nodig op het gebied van huisvesting, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen. Gemeenten hebben een belangrijke rol hierin. Om die reden is op 28 september een akkoord gesloten tussen de VNG en Belastingdienst / Toeslagen om ondersteuning te bieden aan gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire. Om te zorgen dat alle gemeenten snel in contact kunnen komen met gedupeerde ouders, machtigt de Belastingdienst / Toeslagen gemeenten, zodat gemeenten contact kunnen opnemen met ouders en hen te wijzen op gemeentelijke hulp. Na instemming van de machtiging door het College, zullen de contactgegevens van de gedupeerde ouders verstrekt worden via een portaal. Vervolgens kan contact worden gezocht met de ouder. Juist gemeenten (of hun gemandateerde) zijn bij uitstek gespecialiseerd in het contact zoeken met gedupeerden, een goed gesprek aan te gaan, vertrouwen te winnen en snel lijnen uitzetten.