Principeverzoek aan de Schansweg 71 te Klundert voor het herbouwen van een woning en de realisatie van een paardenbak.

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het principeverzoek voor het wijzigen van de locatie van de bestemming ‘Wonen’ en de realisatie van een paardenbak aan de Schansweg 71 te Klundert.
  2. Kennis te nemen voor het onderzoeken van de haalbaarheid van een bestemmingsplanwijziging.
  3. Een overeenkomst te sluiten met de initiatiefnemer op basis waarvan de risico’s voor de ontwikkeling door de initiatiefnemer worden gedragen. 

Er is een principeverzoek ingediend aan de Schansweg 71 te Klundert voor het wijzigen van de locatie van de bestemming ‘Wonen’ zodat er elders op het terrein een nieuwe woning gerea-liseerd kan worden. De oude woning zal worden gesloopt. Daarnaast zal er een paardenbak aangelegd worden op het terrein. Deze paardenbak zal conform de regels van het bestemmingsplan Buitengebied aangelegd worden. Het college heeft besloten om in principe medewerking te verlenen aan dit initiatief mits dit onderbouwd wordt door een goede ruimtelijke onderbouwing.