Gezamenlijke inkoop levering duurzame elektriciteit en levering gecompenseerd gas

Het college besluit: 

  1. In te stemmen met deelname aan de gezamenlijke inkoop levering duurzame elektriciteit en levering gecompenseerd gas; 
  2. Af te wijken van de eigen Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van de gemeente Moerdijk en in te stemmen met het van toepassing verklaren van de ‘model-overeenkomst levering duurzame elektriciteit 2022-2024’ en van de ‘modelovereenkomst levering gecompenseerd gas 2022-2024’; 
  3. In te stemmen met de beoordeling van de inschrijvingen en de uitslag van de aanbesteding; 
  4. Mandaat verlenen aan Inkoopbureau West-Brabant om de voorlopige gunning te verstrekken aan de Inschrijver met de laagste prijs; 
  5. In te stemmen met de automatische machtiging van Opdrachtnemer na definitieve gunning tot het uitvoeren van de inkoopstrategie ten behoeve van de Opdrachtgever. Uitvoering van de inkoopstrategie voor 2022 gaat daarom direct per aangegeven datum van start, ook als nog niet alle overeenkomsten van de deelnemers individueel ondertekend ontvangen zijn door Opdrachtnemer

De huidige contracten voor de levering van Elektriciteit en Gas zijn met een gezamenlijk inkooptraject aangegaan en lopen per 31-12-2021 af. Er is geen mogelijkheid tot verlenging van huidige contracten. Om schaalvoordelen binnen deze specifieke markt te benutten is wederom besloten een gezamenlijk inkooptraject te organiseren. In totaal bestaat het inkoopcollectief uit 22 deelnemers. 

De afzonderlijke aanbestedingen zullen gelijktijdig het proces doorlopen met als doel nieuwe overeenkomsten voor zowel Elektriciteit als Gas. Dit om de levering van gas en elektriciteit per 1-1-2022 te continueren en waarborgen. 

Voor zowel gas als elektriciteit wordt gekozen voor een duurzame variant. Voor de elektriciteit betekent dat door middel van Garanties van Oorsprong (GVO’s) aangetoond wordt dat de elektriciteit die wordt afgenomen, ergens in Nederland duurzaam is opgewekt met wind- en/of zonne-energie. Voor het gas hebben we het over gecompenseerd gas. Dat betekent dat de CO²- uitstoot die gepaard gaat met de verbranding van het gas wordt gecompenseerd met emissiereductiecertificaten (VER), die voorzien zijn van een Gold Standard.