Reglement en acceptatievoorwaarden Milieustraat gemeente Moerdijk

Het college besluit:

Het ‘Reglement en acceptatievoorwaarden Milieustraat gemeente Moerdijk’ vast te stellen.

Op 18 maart 2021 heeft de gemeenteraad de Afvalstoffenverordening gemeente Moerdijk vastgesteld. Om de regels van het Reglement en acceptatievoorwaarden Milieustraat gemeente Moerdijk aan te laten sluiten op de Afvalstoffenverordening, behoeft het reglement enkele wijzigingen. Tevens is ook een bijlage opgenomen waarin staat welke afvalstoffen gescheiden kunnen worden ingeleverd op de milieustraat.