Principeverzoek Lapdijk 22 Moerdijk

Het college besluit:

  1. In principe geen medewerking te verlenen aan het onderzoeken van de haalbaarheid van dit initiatief. Door de al bestaande zware ruimtelijke belasting van deze omgeving past een nieuwe grootschalige omgeving niet in deze omgeving.
  2. Aanvrager met een brief te berichten.

Door de adviseur van een perceel aan de Lapdijk 22 te Moerdijk is een principeverzoek ingediend voor de huisvesting van 250-300 arbeidsmigranten op het perceel. Aan het college wordt gevraagd om een principe-uitspraak over deze ontwikkeling.

De betreffende locatie ligt aan de westzijde van de A16, dichtbij de kern Zevenbergschenhoek. Deze omgeving is al zwaar belast door de snelweg, de HSL, de komst van LPM, het windpark A16 en krijgt daarnaast te maken met de nieuwe 380kV hoogspanningsverbinding.

Het college is van mening dat deze ruimtelijke belasting in deze omgeving zijn maximum heeft bereikt. Om de leefbaarheid in deze omgeving te beschermen, zijn nieuwe grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen ongewenst. Het college geeft daarom aan in principe geen medewerking te willen verlenen aan het principeverzoek.