Tijdelijke woningbouw locatie gasfabriekterrein Klundert

Het college besluit:

In te stemmen met het nader onderzoeken van de mogelijkheden en haalbaarheid van tijdelijke woningbouw op de locatie gasfabriekterrein Klundert.

Het college stemt in met het uitvoeren van een onderzoek naar de haalbaarheid en de moge-lijkheden om tijdelijke woningen te realiseren op het terrein van de gasfabriek in Klundert. Het betreft een onderzoek naar hoe dit mogelijk is, op welke termijn we dit kunnen realiseren en welke partijen daarbij betrokken zijn.