Jaarverantwoording Kinderopvang 2020

Het college besluit:

De jaarverantwoording Kinderopvang 2020 vast te stellen.

Jaarlijks moet ieder gemeente in Nederland aan de Inspectie van het Onderwijs verantwoorden hoe de registratie en het toezicht en de handhaving met betrekking tot de kinderopvang in het voorafgaande jaar is verlopen. Voordat de jaarverantwoording kan worden ingediend, moet het college van B&W deze vaststellen.