Kermissen 2021

Het college besluit:

  1. In te stemmen met een eenmalige opdrachtverstrekking voor het organiseren van de kermis in Fijnaart, Klundert en Zevenbergen
  2. De exploitant te verzoeken een nieuw aanbod te doen voor een lagere, min of meer symbolische vergoeding.

In 2010 is met 3 kermisexploitanten een contract voor 5 jaar gesloten waarin opdracht wordt gegeven voor het organiseren van de jaarlijkse kermissen in de gemeente. Dit contract is in 2015 met 5 jaar verlengd en liep dus in 2020 af. In 2020 zijn vanwege de maatregelen i.v.m. de corona-pandemie de kermissen geannuleerd. Voorstel is om door middel van een opdrachtbrief, dezelfde exploitanten eenmalig opdracht te geven voor het organiseren van de kermissen in Fijnaart, Klundert en Zevenbergen.