Klimaatstrategie Moerdijk

Het college besluit:

  1. In te stemmen met de Klimaatstrategie Moerdijk inclusief het dynamisch uitvoeringsplan voor de periode 2021-2022;
  2. De raad voor te stellen de Klimaatstrategie Moerdijk vast te stellen;
  3. De raad voor te stellen kennis te nemen van het dynamisch uitvoeringsplan voor de periode 2021-2022.

Het klimaat verandert en dat merken we ook in Moerdijk. Het wordt warmer, droger, natter en de zeespiegel stijgt. En het gaat sneller dan we denken. 'De bui van 2050 valt nu al', zei Hans Oosterbos, de voorzitter Unie van Waterschappen. Ook de droge zomers van 2018 en 2019 drukken ons met de neus op de feiten. Onze uitdaging de komende decennia is om klimaatproof te worden en te zorgen dat de maatschappelijke effecten van klimaatverandering ten minste op een acceptabel niveau beheersbaar zijn. Maar hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we ons aanpassen aan extreem weer? Daar gaat deze strategie over. Hierin geven we op hoofdlijnen een uitwerking aan de hoofdopgave ‘Moerdijk klimaatproof’, we schetsen de breedte van de opgave, onze inzet en rol, de uitgangspunten en met wie we hierin zullen samenwerken.

De uitwerking van de visie in een uitvoeringsplan volgt drie strategische lijnen van de Moer-dijkse Klimaatdialoog die we 30 juni 2020 digitaal voerden:

  • Gezond leef-, werk- en leerklimaat
  • Klimaat en het productielandschap 2.0
  • Samen met de natuur