Leges evenementenvergunningen 2021

Het college besluit:

  1. Geen leges in rekening te brengen voor aanvragen voor evenementenvergunning in 2021
  2. De financiële consequenties te verwerken in de 2e bestuursrapportage 2021.
  3. De raad te informeren via een raadsinformatiebrief
  4. De kosten hiervan te dekken uit de corona compensatiemiddelen.

Het openingsplan van de Rijksoverheid “Stap voor stap meer mogelijk” beschrijft dat er in stap 3 van de versoepelingen van de Covid-19 maatregelen, weer evenementen kunnen worden georganiseerd. Op dit moment worden hiervoor door veel initiatiefnemers al de plannen gemaakt. De evenementenbranche, horeca en verenigingen verzorgen traditioneel een groot deel van de evenementen in Moerdijk. Voor al deze initiatiefnemers is het een uiterst moeilijk jaar geweest en daarom wil het college als steuntje in de rug in 2021 geen leges voor evenementenvergunningen in rekening brengen.