Gebruik afwijkingsbevoegdheid inkoop- en aanbestedingsbeleid inzake enkelvoudige gunning ondernemersdienstverlening stichting Ondernemersklankbord

Het college besluit:

  1. In te stemmen met gebruiken art. 3.7 ‘afwijkingsbevoegdheid’ van het algemene inkoopbeleid van de gemeente Moerdijk ten behoeve het enkelvoudig te gunnen van een nieuwe opdracht aan het ondernemersklankbord.
  2. In te stemmen met de ondertekening van het convenant met het Ondernemersklankbord ten behoeve van de dienstverlenging aan ondernemers voor de periode van 1 april 2021 tot en met maart 2025 met verleningsoptie tot en met maart 2027.

Op 16 maart 2017 heeft de Gemeente Moerdijk het convenant voor de samenwerking met de Stichting Ondernemersklankbord (OKB) en de gemeenten Halderberge, Etten-Leur, Rucphen en Zundert (D5) getekend. Het convenant loopt tot 1 april 2021. De gemeenten willen de ondersteuning van ondernemers door OKB opnieuw vastleggen voor de periode van 1 april 2021 tot en met maart 2025 met een verlengingsoptie tot en met maart 2027