TONK – regeling: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

Het college besluit:

  1. De beleidsregels TONK vast te stellen;
  2. De gemeenteraad te informeren via een raadsinformatiebrief.

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is opgezet, omdat door de coronacrisis veel mensen hun noodzakelijke kosten niet kunnen betalen. De TONK is bedoeld om een terugval van inkomsten als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De uitkering geldt voor ondernemers en werknemers waarvoor andere regelingen, zoals Tozo, onvoldoende uitkomst bieden. De ondersteuning geldt van 1 januari tot 30 juni 2021. Voor de uitvoering van de TONK dient de gemeente op basis van de Participatiewet zelf de kaders te stellen door middel van beleidsregels.