Addendum en exploitatie Frisostraat

Het college besluit:

De raad te vragen in te stemmen met de exploitatie en aanvulling op de LOO t.b.v. grond-verkoop (en ruil) voor de realisatie van 12 woningen door Woonkwartier in Zevenbergschen Hoek.

Op 26 juli 2006 heeft Woonkwartier een locatie-ontwikkelingsovereenkomst (LOO) afgesloten met de gemeente Moerdijk. Hierin zijn afspraken gemaakt over de ontwikkeling van maximaal 12 appartementen. Conform het onherroepelijke ‘bestemmingsplan Kern Zevenbergschen Hoek 2011 worden deze 12 appartementen verdeeld over een tweetal bouwblokken.

De grondposities van de ontwikkellocatie zijn ongeveer 50%-50% bezit van Woonkwartier en de gemeente Moerdijk. Een klein deel van de Rijksoverheid. In de LOO zijn afspraken gemaakt over de verkoop van de gemeentelijke gronden aan Woonkwartier en onder welke voorwaarden de gebouwen gerealiseerd worden. Betaalbare woningen zijn gewenst in Zevenbergschen Hoek, met de realisatie van dit project wordt hier invulling aangegeven.