Nadere regels terrassen gemeente Moerdijk

Het college besluit:

De Nadere regels terrassen gemeente Moerdijk vast te stellen.

Onder meer vanuit het programma vitale centra streeft de gemeente naar bereikbare, compacte en dynamische centra, die uitnodigen als ontmoetingsplaats. Om de ontmoetingsfunctie te versterken, maar ook om sturing te houden op de ruimtelijke kwaliteit en veiligheid van de openbare ruimte, is een actueel terrassenbeleid noodzakelijk om initiatieven vanuit de horeca te kunnen faciliteren. De ‘Nadere regels terrassen gemeente Moerdijk’ van d.d. 20 april 2021 voorziet in de actualisatie van beleid.