Twee extra woningen voor woningbouwontwikkeling op de Olavstraat 37 Zevenbergschen Hoek

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van verzoek om voor woningbouwontwikkeling aan de Olavstraat 37 in Zevenbergschen Hoek de haalbaarheid van 20 in plaats van 18 woningen te mogen onderzoeken.
  2. In te stemmen met het verzoek om voor woningbouwontwikkeling aan de Olavstraat 37 in Zevenbergschen Hoek de haalbaarheid van 20 in plaats van 18 woningen te mogen onderzoeken, onder voorbehoud van een positief resultaat bij het regionale afstemmoment volkshuisvesting van 3 juni 2021

Aan de Olavstraat 37 in Zevenbergschen Hoek wordt de haalbaarheid onderzocht van het omzetten van een bedrijfslocatie naar woningbouw. De initiatiefnemer vraagt toestemming om 2 woningen meer te mogen realiseren dan in het oorspronkelijke principeverzoek is opgenomen.