Dienstverleningsovereenkomst ondersteunende diensten Wmo De6

Het college besluit:

  1. Terug te komen op het aanbod gedaan in de ‘dienstverleningsovereenkomst ondersteunende diensten van de gemeente Rucphen’ met de Wmo De6 regio (collegebesluit 24 november 2020).
  2. In te stemmen met het voorliggende concept in de plaats van het eerder gedane aanbod.

Gevraagd burgemeestersbesluit:

Wethouder Schoneveld de volmacht te verlenen voor de ondertekening en verdere afhandeling van de dienstverleningsovereenkomst ondersteunende diensten Wmo De6-regio;

Vanaf 1 januari 2015 ondersteunt de gemeente Rucphen de De6 Wmo regio (hierna regio). De regio bestaat uit 6 West-Brabantse gemeenten. Op 24 november 2020 heeft het college reeds ingestemd met het formaliseren van deze afspraken in een dienstverleningsovereenkomst (verder DVO) met de gemeente Rucphen.

Deze DVO zorgt voor heldere afspraken over de verwachtingen, verantwoordelijkheden en de risico’s van deze ondersteuning. Vanuit een tweetal van de zes gemeenten is er tegen de verwachting in en na het collegebesluit van 24 november 2020 het verzoek gekomen om de DVO aan te passen. De aanpassingen hebben met name betrekking op de inzet van het Inkoopbureau Bureau West-Brabant en de inkoop technische gevolgen daarvan door de hoogte van de gevraagde bedragen en de bevoegdheden van de gemeente Rucphen in deze. Gelet op deze wezenlijke veranderingen t.o.v. eerdere versie van de overeenkomst is nieuwe besluitvorming door de colleges aan de orde.