Instandhouding stichting Fort Sabina Corona

 Het college besluit:

  1. Stichting Fort Sabina op grond van artikel 4:23, derde lid van de Algemene Wet Bestuursrecht een subsidie te verlenen van € 28.000,- voor het jaar 2021 met als doel het in stand houden van de stichting ondanks de gevolgen van corona;
  2. In verband met de rechtszekerheid van de afhandeling van de subsidieaanvraag op grond van artikel 2.2. van de Algemene Subsidie Verordening alle bepalingen van de Algemene Subsidie Verordening van toepassing te verklaren;
  3. Het verzoek om extra financiële middelen om coronaproof activiteiten te organiseren af te wijzen.

Het college heeft besloten om stichting Fort Sabina in verband met corona te ondersteunen met een voorlopige éénmalige subsidie in 2021 van € 28.000,-. Onder de voorwaarde dat deze subsidie niet bijdraagt aan enige vorm van reservevorming. Stichting Fort Sabina is een bijzondere vrijwilligersorganisatie in de gemeente Moerdijk. Ze renoveert, beheert en onderhoud Fort Sabina. Ze houdt het historisch verhaal van het fort levend maar organiseert ook een verscheidenheid aan culturele activiteiten. Binnen al haar activiteiten geeft de stichting ook mensen met afstand tot de arbeidsmarkt de ruimte om zich te ontwikkelen. Tot slot heeft het fort ook een belangrijke toeristische functie waar veel dagjesmensen op afkomen. De stichting beheert niet alleen het fort maar een smeltkroes aan maatschappelijke activiteiten. Dat maakt de stichting bijzonder. Het is niet vanzelfsprekend dat het college een bijdrage geeft om de exploitatie van een stichting sluitend te krijgen. De Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) schrijft voor dat het college dit alleen in incidentele gevallen mag doen met een toelichting wat de aanleiding is voor het incident. De onvoorziene gevolgen van corona, de maatschappelijke impact van het wegvallen van de activiteiten en de getoonde inzet van de stichting om de financiën op orde te brengen hebben er voor gezorgd dat het college in dit bijzonder geval besloten heeft om de stichting de subsidie te verlenen. Artikel 4:23, derde lid van de Awb bepaalt dat het college dit soort incidentele subsidies mag verstrekken. Omdat de Awb verder niets bepaalt over het afhandelingsproces van de aanvraag ontstaat er een mate van rechtsonzekerheid of in ieder geval rechtsonduidelijkheid. Daarom heeft het college besloten om alle bepalingen uit de Algemene Subsidieverordening Gemeente Moerdijk van toepassing te verklaren. Zo weet de stichting waar ze aan toe is. Naast de financiële ondersteuning voor de exploitatie heeft de stichting ook om aanvullende middelen gevraagd voor het coronaproof organiseren van activiteiten. Het gaat om een bedrag van € 58.000,- aanvullend op de € 9.000,- die de stichting jaarlijks krijgt voor dit soort activiteiten.

Voor het college heeft het in stand houden van de Moerdijkse vrijwilligersorganisaties in de corona periode de prioriteit. Mocht dit gelukt zijn en er nog Rijksmiddelen over blijven, dan zal het college op een later tijdstip gaan kijken hoe deze middelen op een goede manier te besteden.