Overeenkomst onafhankelijke cliëntondersteuning met MEE West-Brabant

Het college besluit:

In te stemmen met de tweede verlenging van de overeenkomst onafhankelijke cliëntondersteuning met MEE West-Brabant met een jaar tot en met 31 december 2022.

Binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is het recht op cliëntondersteuning voor het gehele sociaal domein (dus ook voor de Jeugdwet en de Participatiewet) én andere levensgebieden zoals schuldhulpverlening, onderwijs, gezondheidszorg, wonen, werk en inkomen geregeld. Cliëntondersteuning in de fase van het keukentafelgesprek, bestaand uit het voorbereiden van het gesprek, het ondersteunen tijdens het gesprek en de nazorg en evaluatie, is regionaal vormgeven met de vijf gemeenten (Etten-Leur, Rucphen, Halderberge, Zundert en Moerdijk). Hiervoor is een overeenkomst afgesloten met MEE West-Brabant. Het college heeft besloten de overeenkomst voor een tweede en laatste keer met een jaar te verlengen in 2022.