Verzoek uitbetaling bijdrage Waterpoortpont bij niet ontvangen dienstverlening vanwege coronamaatregelen.

Het college besluit:

In te stemmen met het verstrekken van de jaarlijkse bijdrage van €8.000 aan de vaarverbinding op het Volkerak-Zoommeer, de Waterpoortpont en de huur van de steiger van €13.000, ondanks niet ontvangen dienstverlening vanwege coronamaatregelen.

Elk jaar verzorgt de Waterpoortpont de verbinding over het water op het Volkerak-Zoommeer. Moerdijk wordt hierdoor verbonden met locaties in Goeree-Overflakkee en Steenbergen. Vanwege de coronamaatregelen heeft de dienstverlening in 2020 niet plaats kunnen vinden. Vanwege doorlopende kosten, onderhoud en continuïteit is besloten de jaarlijkse bijdrage toch te verstrekken.