Afwegingskader passendheid omgeving voor huisvesting arbeidsmigranten voor short stay en mid stay

Het college besluit:

De raad voor te stellen om het “afwegingskader passendheid omgeving voor huisvesting arbeidsmigranten voor short stay en mid stay” vast te stellen.

In de Integrale aanpak arbeidsmigratie Moerdijk 2020 is geconcludeerd dat Moerdijk een flinke opgave heeft in de huisvesting van arbeidsmigranten. De omvang van nieuwe locaties voor huisvesting en het aantal huisvestingsplaatsen is maatwerk en is afhankelijk van omgevings-factoren. Met het voorgestelde “afwegingskader passendheid omgeving voor huisvesting arbeidsmigranten voor short stay en mid stay” kunnen we verzoeken voor nieuwe huisvesting van arbeidsmigranten afstemmen op de locatie. Hierbij blijft maatwerk noodzakelijk.