Begroting 2022 GR Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van de GR Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen;
  2. Aan de raad voor te stellen geen zienswijze over de begroting 2022 naar voren te brengen.

Het college heeft kennisgenomen van de begroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling Nazorg Gesloten Stortplaatsen Baven-Dorst en Zevenbergen en besloten om aan de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen. Er zijn geen aandachtspunten voor deze gemeenschap-pelijke regeling.