Ontwerpbegroting 2022 en 1e begrotingswijziging 2021 Regionaal Bureau Leren West-Brabant

Het college besluit:

De raad voor te stellen:

  1. Geen zienswijze van de gemeente Moerdijk op de ontwerpbegroting 2022 in te dienen bij het gemeenschappelijk orgaan van de gemeenschappelijke regeling “Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten”
  2. Geen zienswijze van de gemeente Moerdijk op de 1e begrotingswijziging 2021 in te dienen bij het gemeenschappelijk orgaan van de gemeenschappelijke regeling “Programma School-verzuim en Voortijdig Schoolverlaten”.
  3. In de begroting 2022 van de gemeente Moerdijk een bijdrage aan het Regionaal Bureau Leren West-Brabant op te nemen van € 144.572.

Moerdijk is door het Rijk ingedeeld bij de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten West-Brabant. In deze RMC-regio is het beleid ten aanzien van het voortijdig schoolverlaten (vsv) een gezamenlijke verantwoordelijkheid van schoolbesturen en 16 West-Brabantse gemeenten. Om te komen tot een eenduidige registratie en aanpak van school-verzuim en het terugdringen van voortijdig schoolverlaten, werken de 16 gemeenten samen in de gemeenschappelijke regeling “Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten” en het Regionaal Bureau Leren West-Brabant (RBL West-Brabant) in Breda. Alle 16 gemeenten hebben de administratie van de leerplicht en vsv overgedragen aan het RBL West-Brabant. Voor 7 gemeenten, waaronder Moerdijk, voert het RBL West-Brabant ook alle uitvoerende taken uit, het gaat om dagelijks werk van leerplichtambtenaren en RMC trajectbegeleiders.

Het RBL West-Brabant heeft de ontwerpbegroting 2022 toegestuurd. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op deze begroting. Er is geen aanleiding om een zienswijze in te dienen op deze ontwerpbegroting 2022. Er wordt voorgesteld in de begroting 2022 van gemeente Moerdijk € 144.572 op te nemen voor de bijdrage aan het RBL West-Brabant.

Het RBL West-Brabant heeft daarnaast de 1e begrotingswijziging voor 2021 voorgesteld, die bestaat uit een Pilot Projectaanjager RBL en een drietal VSV-projecten. Deze projecten waren nog niet opgenomen in de Beleidsbegroting 2021. Een bedrag voor VSV projecten van € 182.405,00 en € 48.333,00 voor de projectaanjager, totaal € 230.738,00 wordt aan zowel de lasten- als batenkant van de Beleidsbegroting 2021 toegevoegd. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op deze 1e begrotingswijziging. Er is geen aanleiding om een zienswijze in te dienen op deze 1e begrotingswijziging 2021.