Regionaal afsprakenkader arbeidsmigranten Regio West-Brabant

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het regionaal afsprakenkader arbeidsmigranten Regio West-Brabant.
  2. De raad hierover te informeren met een raadsinformatiebrief.
  3. Wethouder A.M.J. Dingemans te mandateren om namens het college het regionaal afsprakenkader arbeidsmigranten West Brabant te ondertekenen tijdens de ontwikkeldag op 9 juli 2021

Het Regionaal afsprakenkader arbeidsmigranten West-Brabant is een integrale afspraken set waarmee we samen stappen zetten om de omstandigheden voor arbeidsmigranten in onze regio te verbeteren. Het gaat hierbij om afspraken op het gebied van huisvesting, werken en leren en welzijn. Iedere overheid heeft daarbij haar eigen verantwoordelijkheid en beleidsruimte. Door middel van het afsprakenkader realiseren we een op elkaar afgestemde aanpak. De urgentie ligt bij het oplossen van de huisvestingsopgave.