SPUK IJZ aanvraag Optisport en Stichting Zwembad Fijnaart

Het college besluit:

In te stemmen met een huurkorting of een aanvullende exploitatiebijdrage in 2021 toe te kennen voor de compensatie van het exploitatietekort 2020 (en eventueel 2021) van Optisport (complex de Niervaert en zwembad de Bosselaar) en Stichting Zwembad Fijnaart ter hoogte van de SPUK IJZ uitkering die de gemeente ontvangt.

De gemeente kan een uitkering aanvragen voor de compensatie van het exploitatietekort 2020 waarmee een zwembad is geconfronteerd als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19. Uit de voorlopige jaarcijfers blijkt een exploitatietekort van in totaal € 48.452 voor het complex de Niervaert, € 24.634 voor Zwembad de Bosselaar en

€ 32.045 voor de Oester. Mocht de SPUK IJZ lager worden vastgesteld zal de compensatie van de zwembaden hierop aangepast worden zodat de gemeente hier geen financieel nadeel aan ondervindt.