Subsidieregeling realisatie sociale randvoorwaarden duurzame energieprojecten

Het college besluit:

  1. De nadere regel ‘Realisatie sociale randvoorwaarden duurzame energieprojecten vast te stellen;
  2. Mandaat te verlenen voor een beslissing op de subsidieaanvragen aan de teamleider van Ruimtelijke en Economische ontwikkeling.

Het college stelt de ‘Nadere regel realisatie sociale randvoorwaarden duurzame energie-projecten’ vast. Deze regeling biedt tot € 40 000 subsidie aan initiatieven die bijdragen aan de realisatie van de sociale randvoorwaarden bij duurzame energieprojecten. De subsidieregeling loopt tot 31 december 2021.