Subsidieregeling stimulering energiebesparing en duurzame energie

Het college besluit:

  1. De nadere regel ‘Stimulering energiebesparing en duurzame energie’ vast te stellen
  2. Mandaat te verlenen voor een beslissing op de subsidieaanvragen aan de teamleider van Ruimtelijke en Economische ontwikkeling.

Het college stelt de ‘Nadere regel realisatie sociale randvoorwaarden duurzame energie-projecten’ vast. Deze regeling biedt tot € 40 000 subsidie aan initiatieven die bijdragen aan de realisatie van de sociale randvoorwaarden bij duurzame energieprojecten. De subsidieregeling loopt tot 31 december 2021.