Initiatief voor een woonhof op de locatie volkstuinen aan de Priorindreef te Willemstad

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het initiatief voor een woonhof voor senioren op de locatie van de volkstuinen aan de Priorindreef in Willemstad
  2. De initiatiefnemers voor 12 maanden exclusiviteit te gunnen om de haalbaarheid van een woonhof voor senioren te mogen onderzoeken.
  3. De initiatiefnemers te informeren dat dit besluit geen enkele vorm van instemming of mede-werking aan eventuele plannen in de toekomst inhoudt. De gemeente Moerdijk behoudt zich het recht voor om na 12 maanden de betreffende locatie aan andere partijen aan te bieden of zelf in ontwikkeling te nemen

Een groep inwoners van Willemstad heeft het plan opgevat om de haalbaarheid van een woon-vorm voor senioren te realiseren op de locatie van de volkstuinen aan de Priorindreef in Willem-stad. De initiatiefnemers verzoeken de gemeente voor 6 tot 12 maanden exclusiviteit om de haalbaarheid van hun plan te mogen onderzoeken.