Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord cao Aan de slag

Het college besluit:
In te stemmen met het onderhandelaarsakkoord cao Aan de slag.

De VNG legt via de ledenbrief van 26 maart 2021, het onderhandelaarsakkoord cao Aan de slag voor aan al haar leden. De cao geldt voor werknemers met een arbeidsbeperking die niet zelf-standig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. De cao loopt van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2023.

Met deze cao wordt een nieuwe stap gezet naar een inclusieve arbeidsmarkt, een arbeidsmarkt waarop iedereen volwaardig kan meedoen. De cao biedt mensen fatsoenlijke arbeidsvoorwaar-den, een terugkeergarantie en voorziet in groeikansen in hun persoonlijke ontwikkeling en loop-baan. Een werknemer krijgt daarmee een springplank naar vast werk, bij voorkeur bij een reguliere werkgever.