Subsidieverlening Stichting Fort Sabina.nl 2021

Het college besluit:

  1. Stichting Fort Sabina.nl voor 2021 een totale subsidie van € 9.000,- te verlenen voor het uitvoeren van het cultureel programma 2021;
  2. De kosten te dekken uit 653001 (Kunstbeoefening)/ 44387(evenementensubsidies)
  3. In te stemmen met de beschikkingsbrief 2021

Zowel stichting Fort Sabina.nl als het college heeft de ambitie om van Fort Sabina een cultureel epicentrum te maken waarbij (cultureel)erfgoed en landschap in elkaar overlopen en elkaar versterken. Het college heeft Stichting Fort Sabina voor 2021 een subsidie van € 9.000,- verstrekt om dit te realiseren. Het college heeft in 2020 besloten vanaf 2021 Stichting Fort Sabina.nl voor het cultureel programma op te nemen in de bijlage Subsidies van de Programmabegroting voor een bedrag van € 9.000,-. Per abuis is dit nog niet gebeurd en zal dit per 2022 worden opgenomen.