Beantwoording vragen Geluidsoverlast Helwijk en beantwoording brief aan werkgroep Leefomgeving Helwijk/Willemstad A4/A29

Het college besluit:

  1. In te stemmen met de beantwoording van de vragen geluidsoverlast en overlast van fijnstof en stikstofdioxide ter hoogte van Helwijk die schriftelijk, tijdens de commissie FI en raadsinformatiebijeenkomst zijn gesteld.
  2. Voor te stellen aan de raad om de brief van de werkgroep Helwijk met een brief te beantwoorden.

Op verzoek van de bewonersgroep van Helwijk is onderzocht of het mogelijk was om een geluidswal te plaatsen langs de snelweg A4 ter hoogte van Helwijk. Het college heeft besloten om geen geluidswal aan te leggen vanwege relatief hoge kosten en relatief beperkte akoestische effecten te concluderen dat een geluidswal bij Helwijk geen doelmatige oplossing is. De werkgroep leefomgeving Helwijk/Willemstad is in februari 2021 geïnformeerd dat de gemeente afziet van deze optie. De raad is via een raadsinformatiebrief geïnformeerd en op twee avonden is met de raadsleden gesproken over dit onderwerp.