Benoeming plaatsvervangend voorzitter van de Klachtencommissie Jeugd

Het college besluit:

  1. De heer mr. R.M. Brill te benoemen tot plaatsvervangend voorzitter van de Klachten-commissie Jeugd voor een periode van vier jaar, ingaande 1 maart 2021;
  2. De Resultaatmanager Maatschappelijke Ontwikkeling van de Gemeente Bergen op Zoom mandaat verlenen om namens het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk de benoemingsbrief te ondertekenen.

Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk heeft de heer mr. R.M. Brill per 1 maart 2021 voor een periode van vier jaar benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van de Klachtencommissie Jeugd.