Beslissing inzake negatief advies van de Monumentencommissie over de aanvraag om omgevingsvergunning voor het terugplaatsen van een lichtreclame op de

Het college besluit:

  1. De aanvraag om omgevingsvergunning te weigeren en het negatieve advies van de monumentencommissie over te nemen.
  2. De brief en mails van de aanvrager te beantwoorden met een brief.
  3. De overbuurman in kennis stellen van het onderzoek of de lichtreclame voldoet aan de normen uit de richtlijn lichthinder. 

Er is een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor het terugplaatsen van een licht-reclamebak loodrecht op de voorgevel van het object Voorstraat 30 in Willemstad. Inzake deze aanvraag is een negatief advies van de Monumentencommissie uitgebracht. De eigenaar verzocht tevens om een belangenafweging door het college. Na afweging van alle belangen is besloten om de aanvraag om omgevingsvergunning te weigeren.