Eigendomsoverdracht schoolgebouw en terrein openbare basisschool De Cocon

Het college besluit:

  1. In te stemmen met de eigendomsoverdracht (buitengebruikstelling) ‘om niet’ van het schoolgebouw en terrein van de openbare basisschool De Cocon, ’t Hooft 1 in Klundert aan de gemeente op 1 mei 2021, op grond van artikel 110, lid 1, Wet op het Primair Onderwijs;
  2. In te stemmen met het niet (laten) opstellen van een staat van onderhoud van het schoolgebouw en terrein van de openbare basisschool De Cocon op grond van artikel 28 van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Moerdijk, omdat er geen sprake is van achterstallig onderhoud.

De openbare basisschool De Cocon in Klundert wordt met ingang van 1 augustus 2021 opge-heven. Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant heeft nu verzocht om de eigendoms-overdracht van het schoolgebouw en terrein naar de gemeente, omdat er na de krokusvakantie van februari jl. geen leerlingen meer ingeschreven zijn. Na inspectie is gebleken dat er geen sprake is van achterstallig onderhoud aan het schoolgebouw en terrein. Het schoolgebouw en het terrein worden eind april opgeleverd door het schoolbestuur. Eigendomsoverdracht kan derhalve plaatsvinden op 1 mei 2021.