Gymvergoedingen primair onderwijs 2021

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de vergoedingen voor bekostiging gymnastiekklokuren voor 2021 primair onderwijs aan:
  • Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant:€ 14.316,--;
  • De Waarden – Stichting voor confessioneel basisonderwijs:€ 88.856,--;
  • Borgesiusstichting:€ 8.463,--.
 2. De vergoedingen van beslispunt 1, totaal ad € 111.635,--, ten laste te brengen van de productnummers en kostensoort van deze 20 scholen:
  • 3 openbare basisscholen:productnummer 642000 – 43850: € 14.316,--;
  • 16 bijzondere basisscholen:productnummer 642001 – 43850: € 87.420,--;
  • 1 speciale school voor basisonderwijs:productnummer 642002 – 42850: € 9.899,--.