Uitbreiding en verhoging van de vergoedingen van de leden van de Klachtencommissie Jeugd

Het college besluit:

  1. De vergoeding voor de leden van de Klachtencommissie Jeugd per 1 maart 2021 per zitting vast te stellen op € 250,- voor de voorzitter en € 175,- voor de leden, exclusief een reiskostenvergoeding van € 0,28 per kilometer. Indien de zitting langer duurt dan 2,5 uur is de vergoeding voor ieder volgend uur voor zowel de voorzitter als de leden € 60,-.
  2. De vergoeding per 1 maart 2021 vast te stellen op de helft van het presentiegeld indien de klachtbehandeling 24 uur of korter voor aanvang van de zitting wordt afgezegd.
  3. De vergoeding voor het opstellen van het jaarverslag en het bijeenkomen bij de bespreking van het jaarverslag per 1 maart 2021 per bijeenkomst vast te stellen op € 250,- voor de voorzitter en € 175,- voor de leden, exclusief een reiskostenvergoeding van € 0,28 per kilometer. Indien de bijeenkomst langer duurt dan 2,5 uur is de vergoeding voor ieder volgend uur voor zowel de voorzitter als de leden € 60,-. Deze kosten worden gedragen door de gemeente waarin in dat jaar de bespreking van het jaarverslag plaatsvindt.

De vergoeding voor een informele bijeenkomst per 1 maart 2021 vast te stellen op € 100,- per bijeenkomst, exclusief een reiskostenvergoeding van € 0,28 cent per kilometer.

Uitbreiding en verhoging van de vergoedingen van de leden van de Klachtencommissie Jeugd.